Keski-Suomi hakee parhaillaan kansallista roolia hyvinvoinnin pilottiympäristönä, kehittäjäkumppanina ja hyvinvointi­veturina! Haluamme edelläkävijänä luoda kansainvälisesti tunnetun suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemin.

Keski-Suomi on profiloitunut ihmislähtöisen hyvinvointiosaamisen monialaisena kehittäjänä. Kehittyvän lääketieteen ja teknologian avulla onnistutaan voittamaan yhä uusia sairauksia, samalla kuitenkin jatkuvasti kasvattaen sairaanhoidon kokonaiskustannuksia. Näkökulman vaihtaminen syrjäytymisen ehkäisystä ja sairauksien hoidosta kustannustehokkaampaan ja inhimillisesti arvokkaaseen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen on mahdollista, kun yhdistämme monipuolisen tiedon ihmisen käyttäytymisestä, tarpeista ja hyvinvoinnin ylläpidosta elämänkaaren eri vaiheissa nopeasti kehittyvään tietoteknologiaan ja tiedon analysointiin. Tässä kansallisessa kehitystyössä haluamme olla vahvasti mukana. Vahvuuksiamme ovat mm:

  • monitoimijainen yhteistyö
  • tutkimus kohtaa käytännön
  • ainutlaatuinen osaamis- ja koulutusympäristö
  • optimaalinen väestöpohja
  • tulevaisuuden kehitysympäristöt

Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysjärjestelmien uudistamistarve on maailmanlaajuinen ns. ilkeä politiikkaongelma. Tarvitsemme ihmislähtöisen tavan ratkaista, rakentaa ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Keski-Suomi tarjoutuu koko maalle hyvinvointiveturiksi ja hyvinvoinnin pilottiympäristöksi, josta kumpuaa uutta tietoa, käytäntöjä ja liiketoimintaa kansainvälisestikin jaettavaksi sekä mitattavaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia ja elinvoimaa. Haluamme edelläkävijänä luoda kansainvälisesti tunnetun suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemin. Samalla kehitämme hyvinvointiosaamiseen pohjaavia kansainvälisesti kiinnostavia innovaatioita ja liiketoimintaa sekä rakennamme Suomen vetovoimaa hyvinvointimatkailun kohdemaana.

Materiaaleja

Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle! (pdf)

KeHOn ja THL:n 23.11.2018 tapaamisen materiaalit (pdf)