Hyvinvointi on osa onnellista arkea. Meillä Keski-Suomessa globaaleja hyvinvointihaasteita ratkoo asiantuntijaverkosto KeHO. Lähes 90 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan huippuasiantuntijaa 16 organisaatiosta edistää hyvinvointia tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden keinoin.

Me teemme hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Keski-Suomi on terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan maakunta. Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä eli KeHO kokoaa keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan sekä hyvinvoinnin asiantuntijoita, osaajia ja toimijoita yhteen monialaiseksi verkostoksi. KeHO on hyvinvointitekojen ja hyvinvointiasiantuntijuuden globaali kokeilu- ja kasvualusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimus, koulutus, innovaatiot ja hankkeet ovat KeHOn ydintä. KeHO on luomassa Keski-Suomeen kansainvälisesti tunnettua suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemiä!

KeHO tuo fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijat yhteen. Keskisuomalainen osaaminen voi parantaa ihmisten elämää lähellä ja kaukana. KeHO on moniulotteinen ja mukaan kutsuva verkosto, jossa luodaan mahdollisuuksia osallistua hyvinvoinnin tekemiseen Suomessa ja maailmalla. Etsimme jatkuvasti uusia menestystarinoita ja autamme siirtämään ideat käytäntöön. KeHOssa ei pelätä keskeneräisyyttä, vaan haluamme kokeilla rohkeasti, ihmetellä ja yllättyä.

KeHO mahdollistaa kokeilu- ja kasvualustan keskisuomalaisille, kotimaisille ja globaaleille hyvinvointiteoille. Kaikkien ihmisten yhdenvertainen hyvinvointi vaatii verkoston, joka ei sulje ketään pois: dialogia asiantuntijoiden, yritysten, järjestöjen, tutkijoiden, oppilaitosten ja kuntien välillä. KeHOn toiminta tapahtuu työryhmissä – lue lisää!

Yhdessä löydämme reittejä jakaa osaamista, luoda hyvinvointia ja edistää inhimillistä kasvua Suomessa ja maailmalla!

Visio

Hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Missio

KeHOn missiona on tehdä Keski-Suomesta kansainvälisesti kilpailukykyinen hyvinvoinnin osaamis- ja yrityskeskittymä.

Tavoitteet

KeHOn tavoitteena on, että  Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä.

KeHO haluaa olla monialainen osaamis- ja yrityskeskittymä, jossa hyvinvointia edistetään yhdessä kokonaisvaltaisesti koulutuksen, tutkimuksen, innovaatioiden, terveyden edistämisen, kuntoutuksen, liikunnan ja urheilun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin kautta. Lisäksi KeHOn tavoitteena on tehdä keskisuomalainen osaaminen näkyväksi ja luoda uutta, kansainvälistä liiketoimintaa.

KeHOn yleisesittely (pdf)

KeHOn flyer-esite (pdf)

Meijän polku

Meijän polku on osa KeHOn toimintaa. Lue lisää.