KeHOn tutkimustyöryhmä valmistelee ja innovoi laajoja tutkimuskokonaisuuksia. Lisäksi työryhmä järjestää hyvinvointitutkijoiden seminaareja, joita pidettiin vuonna 2017 neljä kappaletta.

Työryhmän kokoukset ovat kaksiosaisia: alkuosa on ns. alustus ja sen jälkeen pidetään työryhmän sisäinen kokous ajankohtaisista asioista. Alustuksia ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita kuulemaan! Pyydämme kiinnostuneita ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse minna.h.silvennoinen@jyu.fi, että voimme tarvittaessa vaihtaa kokoustilan suurempaan. Tervetuloa!

Tulevat alustukset

3.10. klo 9.00 – 10.00 Lyhty, Seminaarinmäki 

  • Marja Heikkilä ja Mikko Mäntysaari: Sosiaalihuollon tilannekatsaus ja miten sote-uudistus muuttaa tilannetta. Alustus 45 min., keskustelu 15min.

21.11. klo 9.00 – 10.00 Lea Pulkkisen sali, Agora

  • Liikuntaan liittyviä tunnuslukuja Keski-Suomesta: Kaarlo Laine ja Urho Kujala (JYU).

Tulevia tapahtumia

28.9.2018 Tutkijoiden yö

12.11.2018 Monitieteinen tiedepäivä teemalla ”Liikkeestä hyvinvointia KeHOlle ja mielelle”

 

KeHO kokoaa tutkijat ja tutkimusryhmien johtajat yhteistyöhön ja kannustaa tutkimuksesta ja yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja mukaan. Ryhmä tuo hyvinvoinnin, terveyden, liikunnan, urheilun, kuntoutuksen, lääketieteen, sosiaalitieteiden, humanististen alojen ja sote-alojen osaajia ja tutkijoita yhteen luodakseen edellytyksiä

  1. Uusille, moniammatillisille tutkijaverkostoille ja tutkimusprojekteille.
  2. SoTeLi-tutkimuskulttuurin kehittämiselle.
  3. Kokonaisvaltaisen Keski-Suomen (ja kansallisen) sote-tutkimusstrategian kokoamiselle.
  4. Tutkimustiedon ja käytännön tiedon vuoropuhelulle ja hyödyntämiselle ja Keski-Suomen hyvinvointityön vaikuttavuuden tehostamiselle

KeHO tutkimustyöryhmä järjestää tutkimusyhteistyötä ja verkostoitumista edistäviä tapaamisia ja seminaareja yhteistyössä maakunnan tutkimusosaajien kanssa.

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen vakinaiset jäsenet koostuvat KeHO:ssa mukana olevien organisaatioiden tutkijoista. Kaikille avoimet seminaarimuotoiset kokoukset käynnistyvät noin tunnin mittaisella alustuksella ja keskustelulla eri sisältöteemoista, ja pienen tauon jälkeen työryhmä käsittelee muita ajankohtaisia asioita. Työryhmän seuraavat kokousajankohdat vuodelle 2018 ovat;

30.5, 22.8, 3.10, 21.11 klo 9-10 alustukset, klo 10-11 varsinainen kokous ja ajankohtaiset asiat.

Kulloinkin käsiteltävät sisältöteemat ilmoitetaan KeHOn verkkosivuilla.

Tutkimustyöryhmässä on 16 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Jukka-Pekka Mecklin (KSSHP/JYU), tukena Päivi Fadjukoff (JYU) (fasilitoija Minna Silvennoinen, JYU).

Yhteystiedot

Jukka-Pekka Mecklin, jukka-pekka.mecklin(a)ksshp.fi