KeHOn tutkimustyöryhmä valmistelee ja innovoi laajoja tutkimuskokonaisuuksia. Lisäksi työryhmä järjestää hyvinvointitutkijoiden seminaareja, joita pidettiin vuonna 2017 neljä kappaletta.

Työryhmän kokoukset ovat kaksiosaisia: alkuosa on ns. alustus ja sen jälkeen pidetään työryhmän sisäinen kokous ajankohtaisista asioista. Alustukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Alustukset

21.11. klo 9.00 – 10.00 Lea Pulkkisen sali, Agora

Liikunnan tunnuslukuja Keski-Suomesta – näkökulmia hyvinvoinnin edistämisen rakenteisiin ja resursseihin maakunnassa ja kunnissa

Miltä Keski-Suomi näyttää maakuntana? Millainen on se kuntien toimintaympäristö, johon terveyden edistämisen toimenpiteitä pyritään kohdistamaan tai millainen on se kunta, jolla säilyy hyvinvoinnin edistämisen velvoite vielä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin? Esityksessä tarkastellaan kuntien elinvoimaisuutta ja väestörakennetta suhteessa liikuntaa ja terveyttä edistäviin rakenteisiin sekä toimenpiteisiin kohdennettuihin resursseihin. Yhdistettyjen tietojen avulla pyritään antamaan aineksia arvioinnille hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista kunnissa ja maakunnassa. Alustuksessa esitellään myös ”Lasten ja nuorten liikunta Suomessa – Tuloskortti 2018” sekä kouluikäisten liikunnan data-alusta, joka tarjoaa kuntakohtaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Aihetta esittelevät yksikönjohtaja Kaarlo Laine, tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, tutkimuskoordinaattori Virpi Inkinen ja tutkija Salla Turpeinen (LIKES).

Tapahtumat

12.11.2018 Monitieteinen tiedepäivä teemalla ”Liikkeestä hyvinvointia KeHOlle ja mielelle”

Suuri joukko eri alojen tutkijoita, käytännön toimijoita sekä päättäjiä kokoontuu kuulemaan, keskustelemaan ja ottamaan kantaa tutkimuksesta nouseviin polttaviin kysymyksiin. Tänä vuonna pureudutaan liikuntaan, liikkumiseen ja hyvinvointiin monesta näkökulmasta.

Tallenteiden katseluosoite:

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/sport/muut/liikkeesta-hyvinvointia-keholle-ja-mielelle/

Pyydä polkuavain katseluun: anna.m.h.kononen@jyu.fi

 

KeHO kokoaa tutkijat ja tutkimusryhmien johtajat yhteistyöhön ja kannustaa tutkimuksesta ja yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja mukaan. Ryhmä tuo hyvinvoinnin, terveyden, liikunnan, urheilun, kuntoutuksen, lääketieteen, sosiaalitieteiden, humanististen alojen ja sote-alojen osaajia ja tutkijoita yhteen luodakseen edellytyksiä

  1. Uusille, moniammatillisille tutkijaverkostoille ja tutkimusprojekteille.
  2. SoTeLi-tutkimuskulttuurin kehittämiselle.
  3. Kokonaisvaltaisen Keski-Suomen (ja kansallisen) sote-tutkimusstrategian kokoamiselle.
  4. Tutkimustiedon ja käytännön tiedon vuoropuhelulle ja hyödyntämiselle ja Keski-Suomen hyvinvointityön vaikuttavuuden tehostamiselle

KeHO tutkimustyöryhmä järjestää tutkimusyhteistyötä ja verkostoitumista edistäviä tapaamisia ja seminaareja yhteistyössä maakunnan tutkimusosaajien kanssa.

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen vakinaiset jäsenet koostuvat KeHO:ssa mukana olevien organisaatioiden tutkijoista. Kaikille avoimet seminaarimuotoiset kokoukset käynnistyvät noin tunnin mittaisella alustuksella ja keskustelulla eri sisältöteemoista, ja pienen tauon jälkeen työryhmä käsittelee muita ajankohtaisia asioita. Työryhmän kokousajankohdat vuodelle 2018 ovat:

30.5., 22.8., 3.10., 21.11. klo 9-10 alustukset, klo 10-11 varsinainen kokous ja ajankohtaiset asiat.

Kulloinkin käsiteltävät sisältöteemat ilmoitetaan tällä sivustolla.

Tutkimustyöryhmässä on 16 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Jukka-Pekka Mecklin (KSSHP/JYU), tukena Päivi Fadjukoff (JYU), fasilitoija Minna Silvennoinen (JYU).

Yhteystiedot

Jukka-Pekka Mecklin, jukka-pekka.mecklin(a)ksshp.fi