Koulutustyöryhmän päämääränä on rakentaa yhteisiä ja innovatiivisia fyysisiä, sosiaalisia ja virtuaalisia tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöjä, uudistaa palvelukonseptit digitaalisen palvelumuotoilun menetelmin asiakasymmärryksen syventämiseksi sekä konkretisoida tunnistetut avainteemat. Päämääränä on myös, että KeHO kehittäisi yhteisiä oppimisympäristöjä, opintopolkuja ja hyvinvointialan opintoja.

Työryhmän tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta tulevaisuuden koulutus- ja osaamismaakunta.

Keski-Suomi on vahva koulutuksen ja osaamisen kehittämisen maakunta. Jyväskylästä löytyy laadukas opetustarjonta, ja osaaminen on hyvällä tasolla. Keski-Suomessa on eri koulutustasoja: monipuolinen ja kaikki koulutustasot kattava SoTeLi-alan koulutustarjonta ja lääkärien erikoistumiskoulutus maakunnassa. Myös täydennyskoulutuksessa löytyy osaavia toimijoita, kuten KSSHP:n koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue, Jyväskylän kaupunki ja JAMK.

Jyväskylässä sijaitsee Suomen ainut liikuntatieteellinen tiedekunta (JYU) ja liikuntalääketieteen erikoisala (KSSHP), eli liikunta- ja terveystieteiden tutkimus ja koulutus on laaja-alaista. Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen koulutuksen kanssa täydentää osaamista. Sairaanhoidon, kuntoutuksen, toimintaterapian, sosiaalityön ja fysioterapian koulutukset ovat laadukkaita ja muodostavat selkeän kokonaisuuden. JAMK on Keski-Suomen sote-alan merkittävin kouluttaja.

Keski-Suomen vahvuuksina ovat

1) vahva ja laadukas koulutus

2) ennakkoluuloton ja myönteinen tahtotila ja

3) tiivis ja toimiva yhteistyö

– tätä kaikkea hyödynnetään KeHO:n koulutustyöryhmän toiminnassa.

Koulutustyöryhmässä on 16 jäsentä, sen puheenjohtajana toimii Teuvo Antikainen (KSSHP) ja fasilitaattorina Asta Suomi (JAMK).

Yhteystiedot

Teuvo Antikainen, teuvo.antikainen(a)ksshp.fi