Keski-Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet innovaatiotoimintaan: käynnissä ovat Hippoksen, Kukkulan ja Kankaan kehitysprosessit, avainaloilta (terveys, hyvinvointi, liikunta, urheilu, kuntoutus, ict) löytyy vahvaa osaamista ja muodostumassa on testbed-ympäristöjä, kuten KSSHP:n innovaatioklinikka.

KeHO:n Innovaatiotyöryhmän tehtävinä on edistää innovaatioiden kalastamista, innovaatioiden törmäyttämistä eri organisaatioissa sekä polun viitoittaminen aihiosta kokeiluun. Työryhmä myös arvioi innovaatioita.

Ryhmän päämääränä on, että sosiaali-, terveys-, hyvinvointi-, kuntoutus- ja liikunta-alan innovaatiotoiminta uudistaa näiden alojen tuotteita, palveluita ja prosesseja asiakaskokemusta parantaen. Päämääränä on myös synnyttää kansainvälisesti kilpailukykyistä innovaatio- ja yritystoimintaa Keski-Suomeen. Tavoitteena on rakentaa eräänlainen hybridimalli (julkinen sektori, yrityssektori, kolmas sektori ja kansalaiset yhdessä), joka luovalla tavalla yhdistää kaupallisen ja ei-kaupallisen mallin osaamiskeskittymäksi, jolla on tarjota toimivia ratkaisuja sekä julkiselle puolelle että yrityssektorille.

Ryhmän tavoitteena vuonna 2018 on edistää hyvinvointitalouteen liittyviä sosiaali-, terveys- ja liikuntasektoriin (SoTeLi) liittyviä innovaatioita Keski-Suomen maakuntaohjelman (v.2018-2021) tavoitteiden mukaisesti.

Innovaatiotyöryhmässä on 19 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Mika Kataikko (Business Jyväskylä).

Yhteystiedot

Mika Kataikko, mika.kataikko(a)jkl.fi