KeHOn hanketyöryhmä kokoaa yhteen organisaatioiden hankeosaajia ja tunnistaa keskisuomalaisen hyvinvointitalouden uusia mahdollisuuksia. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on kehittämistoiminnan keskiössä. Työryhmän toiminnan kautta tunnistetaan yhteisiä kehittämistehtäviä, sekä edistetään verkoston kumppanuuksia myös yritysyhteistyön suuntaan. Työryhmässä sparrataan verkostosta esiin nousseita hankeideoita tuleviin rahoitushakuihin. Asukkaiden osallisuutta sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kehittämistoiminnassa lisätään hankkeiden välisen yhteistyön kautta sekä modernein innovaatiomenetelmin.

Vuonna 2017 jo KeHOssa tapahtunutta hanketoimintaa:

  • Meijän Polun alkupamaus yhteistyössä KeHO-verkoston ja Friba-hankkeen kanssa
  • Hyvinvointia kuntiin, hakemus Maaseuturahastoon
  • Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen liikuntapiloteissa, TEKES-rahoitettu kokeilu
  • Hyvinvointi Hackathon – kansalaislähtöistä innovointia, hakemus Aiko-rahoitukseen
  • Innovaatiolaboratorio, hakemus EAKR-rahoitukseen

Ryhmän tavoitteena vuonna 2018 on jalostaa ideoista isompia ja yhteisiä hankkeita, sekä luoda tehokkaat ja toimivat mallit ideoiden jalostusvaiheen tiedonkululle, hyvien käytäntöjen levittämiselle sekä hankkeiden tulosten jalkauttamiselle koko maakunnan alueella.

Hanketyöryhmässä on 17 jäsentä, sen puheenjohtajana toimii Sanna-Mari Hynninen (Keski-Suomen yrittäjät) ja fasilitaattorina Janne Laitinen (KeHO/JAMK).

Yhteystiedot

Sanna-Mari Hynninen, sanna-mari.hynninen(a)yrittajat.fi