Keski-Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet hanke- ja innovaatiotoimintaan: käynnissä ovat Hippoksen, Kukkulan ja Kankaan kehitysprosessit, avainaloilta (terveys, hyvinvointi, liikunta, urheilu, kuntoutus, ict) löytyy vahvaa osaamista ja muodostumassa on testbed-ympäristöjä.

KeHOn hanke- ja innovaatiotyöryhmä kokoaa yhteen osaajia ja tunnistaa keskisuomalaisen hyvinvointitalouden uusia mahdollisuuksia. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on kehittämistoiminnan keskiössä. Työryhmän toiminnan kautta tunnistetaan yhteisiä kehittämistehtäviä, sekä edistetään verkoston kumppanuuksia myös yritysyhteistyön suuntaan. Työryhmässä sparrataan verkostosta esiin nousseita hankeideoita tuleviin rahoitushakuihin. Asukkaiden osallisuutta sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kehittämistoiminnassa lisätään hankkeiden välisen yhteistyön kautta sekä modernein innovaatiomenetelmin.

Ryhmän päämääränä on, että sosiaali-, terveys-, hyvinvointi-, kuntoutus- ja liikunta-alan innovaatiotoiminta uudistaa näiden alojen tuotteita, palveluita ja prosesseja asiakaskokemusta parantaen. Päämääränä on myös synnyttää kansainvälisesti kilpailukykyistä innovaatio- ja yritystoimintaa Keski-Suomeen. Tavoitteena on rakentaa eräänlainen hybridimalli (julkinen sektori, yrityssektori, kolmas sektori ja kansalaiset yhdessä), joka luovalla tavalla yhdistää kaupallisen ja ei-kaupallisen mallin osaamiskeskittymäksi, jolla on tarjota toimivia ratkaisuja sekä julkiselle puolelle että yrityssektorille.

Ryhmän tavoitteena vuonna 2018 on edistää hyvinvointitalouteen liittyviä sosiaali-, terveys- ja liikuntasektoriin (SoTeLi) liittyviä innovaatioita Keski-Suomen maakuntaohjelman (v. 2018-2021) tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on jalostaa ideoista isompia ja yhteisiä hankkeita, sekä luoda tehokkaat ja toimivat mallit ideoiden jalostusvaiheen tiedonkululle, hyvien käytäntöjen levittämiselle sekä hankkeiden tulosten jalkauttamiselle koko maakunnan alueella.

Hanke- ja innovaatiotyöryhmässä on 19 jäsentä ja sen puheenjohtajina toimivat Sanna-Mari Hynninen (Keski-Suomen yrittäjät) ja Mika Kataikko (Business Jyväskylä). Ryhmän toimintaa fasilitoivat Janne Laitinen (KeHO/JAMK) ja Outi Teittinen (JAMK).

Yhteystiedot

Sanna-Mari Hynninen, sanna-mari.hynninen(a)yrittajat.fi, Mika Kataikko, mika.kataikko(a)jkl.fi