Tulevan EU:n ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelman valmistelu on käynnissä. Osallistu kyselyyn ja vaikuta!

Tulevan EU:n ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelman valmistelu on käynnissä. Toiminnan kohteena ovat väestöryhmät, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja joita köyhyys- ja syrjäytymisriski koskettavat keskimääräistä enemmän.

Toimilla kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutus­palveluita, sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asiakas­lähtöisyyttä. Otakantaa.fi -palvelussa kerätään 7.–18.1.2019 välisenä aikana Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla tietoa teemasta:

Tulevan EU:n ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelman valmistelu / Mitkä keskeisimmät haasteet 2021-2027?
Pääset vastaamaan kyselyyn linkkiä klikkaamalla.

Erityisesti vastaukset kysymykseen ”Mielestäsi keskeisimmät haasteet sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja köyhyyden torjumisessa?” antavat tietopohjaa tulevan rahoituskauden neuvotteluihin Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n näkökulmasta. Tärkeää on viestiä myös avoimessa kysymyskohdassa siitä, mitä kenties on jäänyt valittavien kysymysvaihtoehtojen ulkopuolelle tai mitä tulee tarkentaa.