Keski-Suomi: hyvinvoinnin mallimaakunta -esitys

Keski-Suomi hakee parhaillaan kansallista roolia hyvinvoinnin pilottiympäristönä, kehittäjäkumppanina ja hyvinvointi­veturina! Haluamme edelläkävijänä luoda kansainvälisesti tunnetun suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemin.

Keski-Suomessa tutkimuksen, sosiaali- ja terveysalan, hyvinvoinnin, sekä liikunta- ja urheilualan organisaatiot toimivat moni­puolisena osaamisverkostona KeHOna. Kansainvälisesti tunnustettua tieteellistä tutkimusta täydentävät uudentyyppiset kaupalliset hyvinvointipalvelut. Yhteistyötä tukemaan on syntynyt useita kehitysalustoja. Alan koulutus on Keski-Suomessa monipuolista ja arvostettua. Pilottimaakunnaksi Keski-Suomi sopii myös väestöpohjansa puolesta: Keski-Suomi on noin 5% osuudellaan suomalaisesta väestöstä ja heterogeenisella kunta- ja palvelurakenteellaan kuin Suomi pienoiskoossa.

Tiedot on koottu liitteenä olevaan esitykseen (pdf):

Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle!