Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus on valmis!

Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden. Ilman järjestöjä moni ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkityksellinen asia jäisi tekemättä. Voidaan myös arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten hyvinvointia edistävissä järjestöissä toimii yhteensä huikeat 100 000 vapaaehtoista. Järjestöissä on myös paljon sellaista kokemustietoa, jota ei ole muilla toimijoilla.

Kartoitus koostuu keskisuomalaisille järjestöille ja kunnille tehdyistä kyselyistä. Vastaavaa kartoitusta ei maakunnassa ole aiemmin tehty.

Järjestöt – liian arvokkaita menettäväksi

Kartoituksen pohjalta voidaan sanoa, että keskisuomalaiset kunnat arvostavat järjestöjä ja tunnistavat niiden merkityksen asukkaiden hyvinvoinnille sekä myönteiselle kuntakuvalle. Kunnat haluavat myös kehittää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä entistä systemaattisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan. Kartoituksen pohjalta esitetään konkreettisia toimenpide-esityksiä uudelle maakunnalle ja kunnille.

Kartoitus on luettavissa Issuu-palvelussa.

 

Lisätietoja:

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 050 3440 429 ja muutoskoordinaattori Anu Hätinen 050 5996 293 (sähköpostit: etunimi.sukunimi@kyt.fi), Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke

Hankkeessa tuetaan erilaisten ja erikokoisten järjestöjen luontevan roolin rakentumista suhteessa maakuntaan ja kuntiin. Hanketta (2017–2020) rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), ja se on yksi Keski-Suomen maakuntauudistuksen kärkihankkeista.