KeHO Tutkimus

KeHOn tutkimustyöryhmä valmistelee ja innovoi laajoja tutkimuskokonaisuuksia. Lisäksi työryhmä järjestää hyvinvointitutkijoiden seminaareja, joita pidettiin vuonna 2017 neljä kappaletta. Keväällä 2018 Jyväskylässä järjestetään laaja sote-tutkimusseminaari.

KeHO Research kokoaa tärkeimpien tutkimussektorien tutkimusryhmän johtajat yhteistyöhön. Ryhmä tuo hyvinvoinnin, terveyden, liikunnan, urheilun, kuntoutuksen, lääketieteen ja sote-tutkimuksen tutkijoita yhteen luodakseen edellytyksiä

  1. uusille, moniammatillisille tutkijaverkostoille ja tutkimusprojekteille.
  2. SoTeLi-tutkimuskulttuurin kehittämiselle.
  3. Keski-Suomen sote-maakuntaorganisaation toiminnan vaikuttavuuden tehostamiselle tutkimuksen keinoin.
  4. kokonaisvaltaisen Keski-Suomen (ja kansallisen) sote-tutkimusstrategian kokoamiselle.

Liikunta- ja urheilututkimus sekä hyvinvointiin, kuntoutukseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn painottuva tutkimus on Keski-Suomen ainutlaatuinen vahvuus. Jyväskylässä sijaitsevat Suomen ainut liikuntatieteellinen tiedekunta (JYU), liikuntalääketieteen erikoisala (KSSHP), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin tutkimuskeskus ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. JAMKissa ja Jyväskylän alueella on vahva kuntoutusosaamisen keskittymä. JAMK (yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa) toimii kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittää alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Lisäksi Keski-Suomessa tehdään korkealaatuista ja monitieteellistä hyvinvointiin liittyvää tutkimusta muun muassa yhteiskuntatieteiden ja filosofian tiedekunnassa (JYU).

Tutkimustyöryhmässä on 16 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Jukka-Pekka Mecklin (KSSHP/JYU).

Yhteystiedot

Jukka-Pekka Mecklin, jukka-pekka.mecklin(a)ksshp.fi