Keski-Suomi: hyvinvoinnin mallimaakunta -esitys

Keski-Suomi hakee parhaillaan kansallista roolia hyvinvoinnin pilottiympäristönä, kehittäjäkumppanina ja hyvinvointi­veturina! Haluamme edelläkävijänä luoda kansainvälisesti tunnetun suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemin. Keski-Suomessa tutkimuksen, sosiaali- ja terveysalan, hyvinvoinnin, sekä liikunta- ja urheilualan organisaatiot toimivat …

Sote-toi­minto­ja voi­daan te­hos­taa mer­kit­tä­väs­ti te­ko­ä­lyn ja IT:n avul­la

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan raportissa arvioidaan, että tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla on mahdollista hillitä sote-kustannuksia kumulatiivisesti yhteensä 2,5–5,5 miljardilla eurolla vuosina 2019–2028. Terveydenhuoltomenojen on arvioitu kasvavan noin 2,5 % …

KeHOn Tutkimustyöryhmän kokousten alustukset ovat kaikille avoimia – tervetuloa!

KeHOn Tutkimustyöryhmän kokoukset ovat kaksiosaisia: alkuosa on ns. alustus ja sen jälkeen pidetään työryhmän sisäinen kokous ajankohtaisista asioista. Alustuksia ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita kuulemaan! Keskiviikkona 30.5. klo 9-10 alustusten aiheina …

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekuntaan terveysdatan hyödyntämisen työelämäprofessuuri – työelämäprofessorina aloittaa Pirjo Mustonen

IT-tiedekunta vastaa uuden digitaalisen, tekoälyyn pohjautuvat sote-järjestelmän koulutus- ja tutkimustarpeisiin. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessorina (Professor of Practice) aloittaa KSSHP:n kehittäjäylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Pirjo Mustonen. Informaatioteknologian tiedekuntaan sijoitetun kaksivuotisen professuurin …